วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว ดา กะ เจี๊ยบ
da and jaeb

นางสาวโนรฮาฟีดา บินดาโอะ
ชื่อเล่น ดา
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
รหัสนักศึกษา 564102040
เกิดวันที่ 7 กันยายน 2536
กรุ๊ป A
จบ โรงเรียนนิรันดรวิทยา
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


My friend
นางสาวอภิญญา เพตะเข้
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
รหัสนักศึกษา 564102057
เกิดวันที่ 2 มกราคม 2538
กรุ๊ป O
จบ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
คติประจำใจ สติปัญญาเป็นเลิศ สิ่งประเสริฐคือความรู้